GIỚI THIỆU

Đặc Sản Rừng

 

Đặc Sản Rừng Chuyên cung cấp những sản phẩm thảo dược Chất Lượng.

Đặc Sản Rừng luôn cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng tốt nhất. Cam kết cung cấp những loại sản phẩm sau:

  1. Luôn nhập hàng loại 1, đúng nguồn gốc rỏ ràng, Sản phẩm Ba kích tím, ba kích rừng, ba kích trắng được chúng tôi thu gom trực tiếp tại các cơ sở huyện Ba chẽ, Quảng ninh.
  2. Nói không với hàng Trung Quốc.
  3. Không có chất bảo quản.
  4. Hổ trợ khách hàng làm những sản phẩm còn tươi để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên quan tâm tới chất lượng và dịch vụ trước khi quan tâm giá của sản phẩm. Đặc Sản Rừng luôn cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất, để đảm bảo sức khỏe cho quý khách hàng.